Monday, November 30, 2009

Teringat kata-kata Pak Ary dalam training ESQ

Apakah yang kau rindukan?

Susuk tubuh orang tua atau kasih sayangnya?

Apakah yang kau rindukan?

Selendang dan bajunya atau kasih sayangnya?

Sekarang sila jawap...

Siapa yang meniupkan rasa kasih dan sayang itu kepada ibumu?

Bukankah DIA, ALLAH Ar Rahman, Ar Rahim?

DIA Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang


Jadi...

Siapa yang kau rindukan sesungguhnya!?

Ibumu atau ALLAH?

Siapa yang meniupkan rasa kasih dan sayang itu kepada ibumu?

Bukankah DIA, ALLAH Ar Rahman, Ar Rahim?


Siapa yang kau rindukan sesungguhnya?!

Sudah pasti ALLAH bukan?

Kau rindu pada sifat kasih dan sayang ibumu!

Kau rindu pada kelembutan ibu!

Tahukah engkau siapa dia Yang Maha Lembut itu

Dialah ALLAH Al Latif


Tapi kenapa selama ini kau jauh dari ALLAH?

Kenapa kau jauh dari Ar Rahman dan Ar Rahim itu?

Kenapa kau jauh dari Al Latif itu?!

Mohon ampun pada ALLAH.


Selama ini...

Kau jauh dari ALLAH

Selama ini...

Kau lupakan ALLAH dalam hidupmu


AllahuAkbar...bergoncang dadaku,,bergemurug jiwa dan raga.

Cukuplah ALLAH bagikuSesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih sayang.

(Surah Maryam : Ayat 19)“Apakah manusia mengira bahawa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, “Kami telah beriman,” dan mereka tidak akan diuji?“

(Surah Al-Ankabut :Ayat 2)


“Ataukah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga, padahal belum datang kepadamu (ujian) seperti (yang dialami) orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan digoncang (dengan berbagai cubaan), sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, “Bilakah akan atang pertolongan Allah?”. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat”

(Surah Al-Baqarah :Ayat 214)


Katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku". Kepada-Nya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri."

(Surah Az-Zumar: Ayat 38)


“Apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum nyata bagi Allah orang –orang yang berjihad diantara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar”

(Surah Al-Imran: Ayat 142)


Tuhan yang telah menciptakan aku,maka Dialah yang menunjukkan hidayah kepadaku,dan Tuhanku yang Dia memberi makanan dan minum kepadaku dan apabila aku sakit Dialah yang menyembuhkan aku ,dan yang akan mematikan aku kemudian akan menghidupkan aku (kembali),dan yang amat ku inginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat"

(Surah As-Syu'ra:Ayat 78-82)


Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat.Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.

(Surah al-Baqarah:Ayat 186)


Katakanlah: "Hai hamba-hamba- Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya.Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

(Surah az-Zumar :Ayat 53)

No comments:

Post a Comment